آزمونها-کلاسها
سه‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1386
تخمین حداقل نمره قبولی در رشته های مختلف

تخمین حداقل نمره قبولی در رشته های مختلف سهمیه آزاد

جراحی مغز و اعصاب: ۳۷۰                           جراحی عمومی: ۳۵۰ 

بیهوشی: ۲۹۰                                               اطفال: ۳۰۵

 داخلی: ۳۱۰                                                 ارتوپدی: ۳۸۴

اورولوژی: ۳۷۱                                               چشم: ۳۸۸

گوش، گلو و بینی: ۳۸۰                                   پاتولوژی: ۳۵۳

روانپزشکی: ۳۴۳                                            قلب: ۳۹۰

پوست: ۳۸۳                                                    داخلی اعصاب: ۳۷۰

رادیولوژی: ۴۰۰                                         پزشکی هسته ای: ۴۳۸

توانبخشی: ۳۷۰                                              رادیوتراپی: ۳۵۲

پزشکی اجتماعی: ۳۱۴                                   عفونی: ۳۱۵

طب کار: ۳۴۹                                                   طب اورژانس: ۳۱۰

پزشکی ورزشی: ۳۰۹