آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1386
کلاسهای و آزمونهای دستیاری ۱

یکی از اهداف اصلی این وبلاگ ارائه کلاسها و جزوات آموزشی برای داوطلبان آزمون دستیاری می باشد. در راستای تحقق این امر سه برنامه آموزشی متفاوت برای خوانندگان این وبلاگ خواهیم داشت:

1- سعی می شود نکات اموزشی مهم و امتحانی و همچنین بحث پیرامون نمونه سؤالات آزمون مرتباَ در وبلاگ گذاشته شود که البته پیشاپیش از گروه همکاران تشکر صمیمانه داریم.(همان طور که مستحضر هستید جمعی از متخصصان برجسته کشور و رزیدنتهای رتبه های 1 تا 10 سالهای گذشته ما را در نوشتن مطالب این وبلاگ یاری می نمایند.)

۲- به زودی کلاسهای مکاتبه ای برگزار خواهد گردید که در نوع خود بی نظیر است؛ چرا که جزوات تهیه شده از چندین فیلتر گذشته اند به طوری که با دقت تهیه شده است و تمام نکات کتاب را شامل می شود و به گونه ای ویراست گشته است که ساده ترین راه فراگیری را ارائه دهد. قطعاَ خودتان پس از مطالعه آنها با ما هم نظر خواهید شد.

۳- کلاسهای حضوری به زودی برگزار می گردد.

 

به عنوان اولین درسی که سعی می شود برخی نکات اموزشی آن در وبلاگ نوشته شود، پاتولوژی را برگزیده ایم و از این پس با فواصل زمانی معین کلید واژگان هر فصل کتاب با توضیحات مربوط آورده می شود. به زودی نحوه دریافت جزوات آموزشی این درس نیز ذکر می کردد.

 

فصل اول پاتولوژی اختصاصی: بیماری های عروق خونی

۱-  آترواسکلروز(atherosclerosis): نوعی التهاب مزمن عروق بزرگ در اثز آزار آندوتلیوم به صورت eccentric است(یعنی تمام محیط رگ را نمی گیرد). ترتیب شیوع آن: بخش تحتانی آئورت شکمی> کرونر> پوپلیته> کاروتید داخلی> حلقه ویلیس

2- اسکلروز کلسیفیک مدیال(مونکبرگ): رسوب نامنظم کلسیم در عروق متوسط در بالای 50 سال. بدون عارضه و خطر.

3- آرتریولواسکلروز(arteriolosclerosis): تنگی عروق کوچک(آرتریول) که در اثر رسوب هیالین(مثل فرد مسن سالم، دیابت یا هیپرتانسیون خوشخیم) یا در اثر تکثیر concentric عضله صاف (نوع هیپر پلاستیک) است. نوع دوم در هیپرتانسیون بدخیم دیده می شود و نمای پوسته پیازی دارد.

4- آرتریولیت نکروزان(necrotizing arteriolitis): نوعی آرتریولواسکلروز هیپر پلاستیک که باعث پارگی غشای پایه(1) و در نتیجه نکروز دیواره رگ(2) و سپس التهاب(3) می شود.

5- vascular nodularity: حالتی است که در PAN دیده می شود.

6- pauci-immune vasculitis: واسکولیتی که در آن اثری از آنتی زن و آنتی بادی نیست. پلی آرتریت میکروسکوپی یا ازدیاد حساسیت یا لکوسیتوکلاستیک در بین واسکولیتها این گونه است.

7- واسکولیت لکوسیتوکلاستیک: واسکولیتی که در آن نوتروفیلهای التهابی قطعه قطعه می شوند یا به اصطلاح دچار leukocytoclasis می گردند. همان واسکولیت ازدیاد حساسیت یا پلی آرتریت میکروسکوپی است.

8- cystic medial degeneration: نوعی دژنرسانس عروق که اینتیما و مدیا از بین می روند و بجای آن کیستهایی پر از هیالین ایجاد می گردد. ویژگی این دژنرسانس این است که التهاب ندارد. این دژنرسانس در آترواسکلروز و هیپرتانسیون مزمن دیده می شود.

9-   cor bovinum: در اثر درگیری دریچه آئورت در مرحله سوم سیفلیس و ایجاد endarteritis obliterans نارسایی دریچه آئورت ایجاد می گردد که باعث بزرگی قلب با وزن بیش از یک کیلوگرم به نام قلب گاوی یا cor bovinum می گردد.

10-  portwine stein: نوعی خال شعله شمعی (nevus flameus) در مسیر عصب پنجم مغزی که اگر همراه با عقب ماندگی ذهنی، صرع و همی پلزی باشد بیماری استورج-وبر می دهد.

11- نمای box car در عروق: نوعی قرارگیری RBCها به صورت واگنی و پشت سر هم در بین کانالهای متسع و نامنظم عروقی که بیانگر مرحله ندولی سارکوم کاپوزی است.

12- fatty strteaks: ضایعه پیش ساز آتروم که قابل برگشت است.

13- foam cell: مونوسیت/ماکروفاز یا سلول عضله صاف غنی از چربی در پلاک آتروم.

14- thromboangiitis obliterans: بیماری بورگر است که نوعی واسکولیت با میکروآبسه می باشد.

15- stasis dermatitis: یکی از عوارض واریسهای وریدی.

16- Trousseau sign: ترومبوفلبیت مهاجر در قالب سندرم نئوپلاستیک در اثر کارسینوم پانکراس، کلون و ریه.

17- Homan sign: درد پای دچار ترومبوفلبیت در اثر فشار بر ساق پا یا ورید مبتلا یا دورسی فلکسیون کامل پا.

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 4 خرداد ارسال نمایید.

1-     چگونه اسکلروز مونکبرگ را می توان تشخیص داد؟

2-     چه عواملی واکنش لکوسیتوکلاستیک را تسریع می نمایند؟

3-دژنرسانس     در کدام واسکولیت  internal elastic lamina دیده می شود؟

4-     کدام واسکولیت نوریت می دهد؟

5-     فاکتورهای خطر آنژیوسارکوم را نام ببرید.

6-   کدام تومور عروقی به صورت سینوزویید های منفذدار   (fenestrated sinosoids) است؟

7-     دو ویروس را نام ببرید که با سارکوم کاپوزی ارتباط دارد.

8-     سه پاتوزن عفونی را نام ببرید که در پاتوژنز آترواسکلروز دخالت دارند.

9-     اندامک ذخیره ای فاکتور ون-ویلبرند در آندوتلیوم چه نام دارد؟