آزمونها-کلاسها
یکشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳


فصل دوم پاتولوژی اختصاصی: بیماری های قلب

1- brown induration: مجموعه هموسیدرین و فیبروز در ادم ریه طولانی مدت(احتقان مزمن) که باعث قهوه ای رنگ شدن ریه ها می گردد.

2- contraction band: پس از MI کلسیم به داخل سیتوپلاسم  سلولهای اطراف نکروز سرریز می- گردد و انقباض های متوالی ایجاد می کند که به صورت باند می باشند. هر چه reperfusion پس از MI بیشتر باشد باند هم بیشتر است.

3- wavy change: 1 تا 2 ساعت پس از MI سلولهای عضلانی اطراف نکروز که ناکارآمد هستند از طرف سلولهای کارآمد دچار کشش می شوند.

4- myocytolysis: جریان رو به داخل آب در میوکارد زیر آندوکارد پس از MI. این میوکارد زنده است.

5- سلولهای box-car: سلولهای تتراپلوُیدی میوکارد که حاصل هیپرتروفی concentric قلب در اثر هیپرتانسیون است.

6- Aschoff Body: التهاب بافت همبند قلب در تب روماتیسمی شامل نکروز فیبرینوُیدی + سلول تک هسته ای و هیستیوسیت(آنیتسکو).

7- سلولهای Anitschow: سلولهای التهابی تک هسته ای به همراه هیستیوسیت در تب روماتیسمی. این سلولها در اطراف نکروز موجود در تب روماتیسمی قرار دارند.

8- آندوکاردیت verrucous: در تب روماتیسمی در لبه بسته شدن دریچه ها وژتاسیونی داریم از پلاکت و فیبرین به نام آندوکاردیت زگیلی. این آندوکاردیت استریل است.

9- fish-mouth deformity: نوعی تغییر شکل دریچه میترال در تب روماتیسمی مزمن که دریچه باریک و شکاف مانند می شود. شایعترین علت تنگی دریچه میترال تب روماتیسمی مزمن است.

10- آندوکاردیت Libman-Sacks: آندوکاردیت دریچه های میترال و تری کوسپید در بیماران مبتلا به SLE. این آندوکاردیت استریل است. بر خلاف آندوکاردیت معمولی در محل بسته شدن دریچه نیست.

11- ring abscess: انتشار عفونت در آندوکاردیت عفونی به میوکارد اطراف و ایجاد آبسه.

12- آندوکاردیت marantic: نوعی آندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی(NBTE) در اثر کانسر.

 

  

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر۹ خرداد ارسال نمایید.

۱- علل آندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی را نام ببرید.

۲- کدام نوع کاردیومیوپاتی با اختلال کروموزوم ۱۴ رابطه دارد؟

۳- سندرم لوفلر باعث کدام نوع کاردیومیوپاتی می گردد؟

۴- کدام تومور قلبی از سلولهای ستاره ای شکل پر از ماتریکس موکوپلی ساکاریدی تشکیل شده است؟

۵- کدام تومور قلبی با بیماری توبروز اسکلروز رابطه دارد؟

۶- دو مورد از علل پریکاردیت نان و کره را نام ببرید.