آزمونها-کلاسها
یکشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1386
پاسخ سؤالات فصل اول پاتولوژی:بیماری های عروق خونی

۱- مونکبرگ هیچ علامت بالینی ندارد. فقط از روی تصاویر رادیولوژی و رؤیت کلسیفیکاسیون بدون علامت قابل تشخیص است.

۲- پنی سیلین، استرپتوکوک، تومور و پروتئین های هترولوگ آن.

۳- آرتریت تمپورال

۴- بیماری بورگر

5  ،Thorotrast   ،PVC-وجود طولانی مدت جسم خارجی، لنف ادم طولانی، رادیوتراپی و آرسنیک

۶- همانژیوپریسیتوما

7- HIV و HHV8

 8- کلامیدیا پنومونیه، HSV، CMV

Weibel-palade body -9