آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1386
آزمون دستیاری دو مرحله ای راه حلی برای استاندادرد ترکردن آزمون

اگر بدانیم که تعداد صفحات منابع اعلام شده برای آزمون دستیاری حدود 25000 صفحه و 800 فصل اصلی است، متوجه خواهیم شد که ایراد اصلی این امتحان عدم تناسب تعداد سؤالات(200 سوال) با حجم مطالب منابع می باشد. بدین ترتیب تنها از چند فصل هر رفرانس می توان سؤال طرح کرد و از هر فصل که چندین بیماری را شامل می شود تنها به یک بیماری می توان اکتفا نمود و از هر بیماری که چندین نکته دارد حداکثر می توان به 4 تا 5 نکته پرداخت.

با این حساب اکثر مشکلات آزمون دستیاری در این معضل نهفته است. مثلا در آزمون اسفند 1385 اگر کسی تمام رفرانس زنان(دنفورث) را آن قدر خوانده باشد که حتی صفحات کتاب را هم بداند اما تنها یک فصل چهار پنج صفحه ای مربوط به تفسیر پاپ اسمیر را نخوانده باشد، حداقل سه سوال زنان را از دست خواهد داد.

حال برای رفع این مشکل چه پیشنهادی می توان عنوان کرد. پیشنهادات زیاد است اما در شرایط فعلی برخی عملی نیستند. مثلا بهترین پیشنهاد تغییر تمامی منابع به انواع خلاصه تر و به اصطلاح جمع و جورتر است. متاسفانه این پیشنهاد تحقق پیدا نخواهد کرد چون سرمایه گذاری زیادی روی این رفرانسها شده است و به این آسانی کسی نمی تواند آنها را تغییر دهد. شما شاهد بودید که رفرانس درس گوش، گلو و بینی دیویس سال 1994 تا سال 2007 پا بر جا ماند.

راه حل منطقی دیگر که به نظر عملی تر می نماید، برگزاری آزمون دو مرحله ای است که در مرحله اول آن 200 سوال صرفا از دروس ماژور به علاوه پاتولوژی طرح شود و در مرحله دوم از دروس مینور. بین دو مرحله نیز یک فاصله 3 ماهه باشد. مثلا مرحله اول در آذرماه و مرحله دوم در اسفند ماه. بدین ترتیب داوطلب فرصت مطالعه بیشتری خواهد داشت و سرنوشت وی با دو امتحان رقم خواهد خورد. ضمنا سؤالات می توانند مطالب کتب رفرانس را پوشش دهند. اگر داوطلب به هر علتی در آزمون اول موفق نشود باز هم فرصت خواهد داشت و بسیاری مزایای دیگر.

چنانچه با نظر اینجانب موافق یا مخالف هستید لطف کنید آن را در بخش نظرات با ذکر دلیل عنوان نمایید.

دکتر مجتبی مرادی، نهم خرداد ماه 1386