آزمونها-کلاسها
جمعه 18 خرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۱۰

فارماکولوژی: مترونیدازول، آنتی سپتیک ادراری و سولفونامیدها

 

مترونیدازول:

مکانیسم عمل: توسط فرودوکسین بی هوازی ها به فراورده های توکسیک تبدیل شده، در سنتز DNA اختلال ایجاد می کند.

عوارض: 1- طعم فلزی            2- لکوپنی              3- تغییر رنگ ادرار          ۴-     تشنج          

             5- واکنش شبه دیسولفیرام با الکل               6- نوروپاتی                        7- آتاکسی

از آن جایی که متابولیسم کاملا کبدی دارد در سیروز عوارض دارو بیشتر می شود.

 

آنتی سپتیک ادراری:

در پیلو نفریت کاربردی ندارند و فقط بر سیستیت مؤثر هستند. شامل نالیدیکسیک اسید، نیتروفورانتوئین و متنامین می شود. این داروها در نارسایی کلیوی ممنوع هستند. نالیدیکسیک اسید در جلسه گذشته توضیح داده شد.

نیتروفورانتوئین: بر تمام پاتوژنهای دستگاه ادراری مؤثر است بجز پسودوموناس و پروتئوس. به دلیل کندی مقاومت به آن از دوز واحد روزانه استفاده می شود.

عوارض: 1- همولیز در کمبود G6PD(به همین دلیل در اواخر نوزادی ممنوع است)

             2- نوروپاتی( به همین دلیل در دیابت ممنوع است)

             3- پنومونیت و فیبروز ریه

             4- حساسیت به نور

در بارداری کاملا safe است.

 

متنامین: هم ادرار را اسیدی می کند و هم با آزاد کردن فرمالدئید در PH زیر 5/5 اثر ضد باکتریال دارد. بر پروتئوس و پسودوموناس بی تاثیر است. با سولفونامیدها نباید مصرف شود چون رسوب می دهد.

 

سولفونامیدها:

مکانیسم اثر: اسید ضعیف مشابه PABA هستند که آنزیم دی هیدرو پتروآت سنتتاز را مهار می کنند و مانع سنتز اسید فولیک می شوند. در محیطهای اسیدی رسوب می کنند و لذا در واژنیت جهت کاهش احتمال رسوب از سه سولفونامید (triple sulfa) استفاده می شود. به تنهایی باکتریواستاتیک هستند.

تقسیم بندی: 1- کوتاه اثر: سولفی سوکسازول

               2- متوسط اثر: سولقامتوکسازول

              3- طویل اثر: سولفادوکسین و سولفادیازین

سه ترکیب موضعی نیز وجود دارد: سیلورسولفادیازین، مافنید و سولفاستامید.

مکانیسم مقاومت: 1- کاهش تجمع داخل سلولی دارو

                       2- افزایش تولید PABA توسط باکتری

                       3- تغییر در حساسیت دی هیدرو پتروآت سنتتاز به سولفونامیدها

موارد مصرف سولفونامیدها به تنهایی: 1- UTI        2- عفونت چشمی             3- عفونت سوختگی

                                4- کولیت اولسرو(سولفاسالازین)        5- آرتریت روماتوئید(سولفاسالازین)

عوارض: 1- حساسیت از راش تا سندرم استیونز-جانسون

             2- گوارشی از تهوع تا هپاتیت

             3- سمیت خونی به صورت مهار BM و همولیز در زمینه کمبود G6PD

             4- سمیت کلیوی به صورت کریستالوری و هماچوری

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 21 خرداد ارسال نمایید.

1- در صورت وجود حساسیت به سولفونامیدها، حساسیت متقابل با کدام داروها نیز وجود خواهد داشت؟