آزمونها-کلاسها
جمعه 18 خرداد‌ماه سال 1386
پاسخ سؤالات فصل دوم پاتولوژی:قلب

۱- هیپرتانسیون مزمن، هیپرهموسیستئینمی، hypercoagulability، ماراسموس، آدنوکارسینوم ریه و پانکراس.

2- کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

3- کاردیومیوپاتی تحدیدی

4- میکسوما

5- رابدومیوما

6- اورمی و روماتیسم قلبی