آزمونها-کلاسها
جمعه 25 خرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۱۴

نورولوژی: تشنج(1)

 

انواع تشنج:

1- فوکال یا پارشیال: جریان تشنج از یک نقطه مغز شروع می شود. این تشنج به سه نوع تقسیم می شود:

الف- simple partial seizure: کاهش سطح هوشیاری نداریم. می تواند به صورت موتور(پرش دست)، حسی(پارستزی یا سرگیجه)، اتونومیک(تعریق یا برافروختگی) یا psychic باشد.

ب- copmplex partial seizure: کاهش سطح هوشیاری داریم. البته قبل از این کاهش هوشیاری اورا وجود دارد که بیشتر به صورت احساس در اپیگاستر است و پس از کاهش سطح هوشیاری حرکات اوتوماتیسم به صورت جویدن یا بلع داریم. Temporal lobe epilepsy نوعی از آن است.

ج- partial seizure with secondary generalization: اول تشنج فوکال داریم و بعد ژنرالیزه می شود. جهت تمیز از تشنج ژنرالیزه اولیه باید از EEG استفاده کرد که تشنج فوکال اولیه را نشهن می دهد.

 

2- ژنرالیزه: هر دو نیمکره همزمان تخلیه می شوند. این تشنج به پنج نوع تقسیم می شود:

الف- absence یا petit mal: در بچه ها به صورت از دست رفتن هوشیاری برای 5 تا 10 ثانیه. تون بدن حفظ می شود. در EEG امواج 3 هرتز spike & wave داریم.

ب- atypical absence: مثل absence با 4 تفاوت: شروع و ختم تشنج تدریجی تر است، فرکانس امواج 5/2 هرتز است، مدت حملات طولانی تر است. علایم نورولوژیک و مشکل مغزی وجود دارد.

ج- tonic-colonic یا grand mal: بدون اورا با دو فاز تونیک به صورت انقباض کل بدن و سیانوز و گاز گرفتن زبان و میدریاز و تاکی کاردی و بالا رفتن فشار خون و سپس فاز کلونیک به صورت پرش. کل تشنج یک دقیقه طول می کشد. پس از آن فاز post-ictal داریم.

د- atonic: یک دفعه بیمار روی زمین می افتد.

ه- tonic

 

3- تشنج میوکلونیک نوجوانان: پرشهای میوکلونیک دو طرفه در صبح قبل از بیدار شدن. به هنگام کم خوابی دیده می شود. هوشیاری حفظ می شود. بسیاری از آنها نهایتا تشنج ژنرالیزه ای بروز خواهند داد. شرح حال فامیلی اغلب مثبت است.

 

4- سندرم لنوکس: انواع مختلف تشنج را داریم که مقاوم به درمان است. اختلال CNS و MR هم داریم.

 

5- febrile convulsion: به صورت ژنرالیزه از 3 ماهگی تا 5 سالگی بدون عفونت CNS. اگر یکی از سه ویژگی زیر باشد complex febrile seizure گویند: تکرار شونده، بیش از 15 دقیقه یا وجود علایم فوکال. نوع simple خطر صرع را در آینده بالا نمی برد ولی نوع   complex می برد.

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 28 خرداد ارسال نمایید.

1- صرع ژاکسونین چیست؟

2- فلج Todd's چیست؟

3- شایعترین نوع تشنج در اختلالات متابولیک چیست؟

4- داروی انتخابی تشنج میوکلونیک نوجوانان چیست؟