آزمونها-کلاسها
سه‌شنبه 5 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۲۳

اطفال: تکامل و رفتار کودک(2)

 

کولیک: دوره های ناگهانی و غیر قابل توجیه گریه بیش از 3 ساعت در روز و بیش از 3 روز در هفته که در عصر و شب تشدید شود ولی کودک سالم باشد و تغذیه صحیح داشته باشد. کولیک حداکثر 3 ماه طول می کشد ولی معمولا در 3 هفته اول عمر است. درمان دارویی: دیفن هیدرامین mg/kg1 یک ساعت قبل از شدیدترین حمله روزانه برای یک تا دو هفته.

 

بی اختیاری ادراری: حداقل 5 سال سن داشته باشد. Enuresis  در دخترها شایعتر است. علت اصلی بی اختیاری اولیه تاخیر در کامل شدن کنترل اسفنکتر پیشابراه است. فراوانترین علت عضوی بی اختیاری UTI است.

 

بی اختیاری مدفوع: حداقل 4 سال سن داشته باشد. 80% پسر هستند. اساس پاتوژنز آن احتباس مدفوع است.

 

کوری: حدت بینایی 20 ∕ 200 در چشم قویتر یا حداکثر میدان دید 20° باشد. شایعترین علت اختلال شدید بینایی در کودکان Retinopathy OF Prematurity است. هم ردیف شدن چشمها تا قبل از نوزادی غیر قابل انتظار است. نیستاگموس دایمی در هر زمانی غیر طبیعی است.

 

اختلال شنوایی: شایعترین علت اختلال شنوایی خفیف تا متوسط در کودکان اختلال هدایتی به علت بیماری اکتسابی گوش میانی است. علت اصلی در مدارس ناشنوایان ژنتیکی است. در سندرم داون هر دو نوع اختلال را داریم.