آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 6 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۲۴

پاتولوژی: پانکراس و دستگاه تناسلی مذکر

 

1- پدیده lithostatin: این پدیده خاص پانکراتیت مزمن است که در آن چون به دلیل مصرف الکل پروتئینهای مهار کننده وجود ندارند، کلسیم در آسینی رسوب می کند.

 

2- insulitis: التهاب پانکراس در اثر واکنش ایمنی حاصل از تولید آنتی بادی علیه سلول β که فقط در دیابت تیپ یک دیده می شود.

 

 

1- بیماری Bowen: نوعی نئوپلاسم تنه آلت به صورت in situ. پلاک سفید-خاکستری منفرد می دهد. همراه با بدخیمی های احشایی است.

2- اریتروپلازی کویروت: نوعی نئوپلاسم تنه آلت به صورت in situ. در زیر اپیتلیوم دیس پلاستیک عروق متراکم داریم.پلاک منفرد می دهد.

3- پاپولوز بوینوئید: نوعی نئوپلاسم تنه آلت به صورت in situ. پلاک متعدد می دهد. قابل انتقال از راه جنسی چون ویروس در آن نقش دارد.

4- اجسام Schiller-Duvall: در تومور کیسه زرده بیضه ساختمانهایی مشابه گلومرول کلیه وجود دارد به نام  اجسام Schiller-Duvall.

5- pneumonia ala: جنین مادر سیفلیسی چنانچه در داخل رحم دچار مرگ گردد، در اتوپسی دچار نوعی پنومونی به نام ala(سفید) است.

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر ۹ تیر ارسال نمایید.

1- در پاتولوژی کدام یک از بیماریهای مقاربتی آبسه ستاره ای شکل همراه با گرانولوم وجود دارد؟

2- پاتولوژی کدام یک از بیماریهای مقاربتی از کانسر تقلید می کند؟