آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 6 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۲۵

نورولوژی: ضعف حرکتی(2)

 

ضایعات نخاعی: اگر بالای C5 باشد، هم دست و هم پا درگیرند.

                      اگر زیر T1 باشد، فقط پاها درگیرند.

                      اگر بین C5 و T1 مشکل پیدا شود، هر دو پا و بخشی از دستها درگیرند.

 

بیماری های نورون محرکه(شاخ قدامی نخاع):

1- Spinal Muscular Atrophy: در اطفال است و سه نوع می باشد که همگی اتوزومال مغلوب هستند. در همگی CPK نرمال است و اختلال حس نداریم.

 

2- پولیومیلیت

 

3- Amyotrophic Lateral Sclerosis: مخلوط علایم نورون محرکه فوقانی و تحتانی(بابنسکی + فاسیکولاسیون) داریم. اختلال حسی، چشمی و اسفنکتری وجود ندارد. CSF نرمال است. برای تشخیص باید علایم LMND و UMND در سه ناحیه نخاعی یا در دو ناحیه نخاعی و یک ناحیه در بولب مغز باشد. درمان اختصاصی ندارد ولی Riluzole(آنتاگونیست گلوتامات) مختصری پیشرفت آن را کند می کند.

 

ضایعات ریشه های عصبی:

 

پرولاپس دیسک

C6

C7

L4

L5

S1

عضله ضعیف

دو سر

سه سر و اکستانسور شصت دست

چهار سر

اکستانسور شصت پا و دورسی فلکسور پا(foot drop)

پلانتار فلکسور پا(روی پنجه نمی تواند راه رود).

محل کاهش حس

شصت دست

انگشت وسط دست

مدیال ساق

شصت پا و مدیال پا

 انگشت کوچک پا و لاترال پا

رفلکس کاهش یافته

دو سر و براکیو رادیالیس

سه سر

زانو

_

آشیل(ankle)