آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 20 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳۷

اطفال: کودک بدحال(2)

 

مسمومیتها:

کودک مسموم شده + افزایش دمای بدن: سالیسیلات، آنتی کولینرژیک

 

کودک مسموم شده + بوی میوه: کتواسیدوز دیابتی

 

کودک مسموم شده + بوی واکس: سیانید

 

کودک مسموم شده + بوی بادام تلخ: سیانید

 

کودک مسموم شده + بوی مواد شوینده: تتراکلرید کربن

 

کودک مسموم شده + بوی سیر: آرسنیک، تالیوم، ارگانوفسفره ها

 

کودک مسموم شده + ادم ریوی: ضد افسردگیهای سه حلقه ای، ارگانوفسفره ها، متاکوالون، هروئین

 

کودک مسموم شده + اسیدوز متابولیک: متانول، منوکسید کربن، اورمی، دیابت، پارالدئید، فن فورمین، ایزونیازید، آهن، اتانول، اتیلن گلیکول، سالیسیلات، تشنج و گرسنگی طولانی

 

کودک مسموم شده + رؤیت ماده حاجب در بدن: کربنات کلسیم، فلزات سنگین، آهن، فنوتیازین ها، کلرید پتاسیم، کلرال هیدرات، قرص پوشش دار، آمالگام

 

کودک مسموم شده + هیپوکلسمی: اگزالات، اتیلن گلیکول، فلورید

 

کودک مسموم شده + هیپرگلیسمی: سالیسیلات، ایزونیازید، آهن، فنوتیازین، سمپاتومیمتیکها

 

کودک مسموم شده + هیپوگلیسمی: اتانول، ایزونیازید، انسولین، پروپرانولول، داروی خوراکی پایین آورنده قند خون

 

کودک مسموم شده + مردمک کوچک: نارکوتیکها بجز مپریدین، ارگانوفسفره ها، قارچ سمی، فن سیکلیدین، کلونیدین، فنوتیازین، کلرال هیدرات، باربیتورات(دیررس)، PCP

 

کودک مسموم شده + مردمک گشاد: آتروپین، الکل، کوکائین، آمفتامین، آنتی هیستامین، ضد افسردگی سه حلقه ای، سیانید، منوکسید کربن

 

کودک مسموم شده + نیستاگموس: فنی توئین، فنوبارب، الکل، منوکسید کربن

 

کودک مسموم شده + پرخونی شبکیه: متانول

 

کودک مسموم شده + کاهش بینایی: متانول، منوکسید کربن، بوتولیسم

 

کودک مسموم شده + تاول: منوکسید کربن، باربیتورات

 

کودک مسموم شده + آلوپشی: فلزات سنگین

 

کودک مسموم شده + خطوط لثه: سرب، جیوه، آرسنیک

 

کودک مسموم شده + هماتمز: آمینوفیلین، آهن، سالیسیلات

 

کودک مسموم شده + سپتی سمی یرسینیایی: آهن

 

کودک مسموم شده + کاهش DTR: نارکوتیکها

 

کودک مسموم شده + افزایش DTR: ضد افسردگی سه حلقه ای، فنوتیازین

 

کودک مسموم شده + پرش عضلانی: ارگانوفسفره ها، تئوفیلین

 

کودک مسموم شده + مت هموگلوبینمی: بیسموت، بنزوکائین، آنیلین، داپسون، پریماکین، اسفناج، سولفونامید

 

کودک مسموم شده + افزایش فاصله QT: ضد افسردگی سه حلقه ای