آزمونها-کلاسها
شنبه 23 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳۹

فارماکولوژی: داروهای سرکوب کننده ایمنی

 

نام دارو

مکانیسم عمل

عوارض

نکات بالینی

کورتیکوستیروئید

مهار تکثیر لنفوسیت T

سرکوب آدرنال، مهار رشد، تحلیل عضلانی، استئوپوروز، احتباس نمک، دیابت و جنون

 

سیکلوسپورین، تاکرولیموس و سرولیموس

مهار عملکرد سلول T و مهار تولید سیتوکین

سمیت کلیوی، سمیت عصبی، هیپرتانسیون، هیپرگلیسمی، هیپرلیپیدمی و ایجاد سنگ صفراوی

 

مایکوفنولات موفتیل

مهار آنزیم منوفسفات دهیدروژناز و در نتیجه مهار سنتز پورین

فقط عوارض گوارشی

هم بر سلول B و هم بر سلول T اثر دارد.

آزوتیوپرین

پس از تبدیل به مرکاپتوپورین، سنتز پورین را مهار می کند

سرکوب مغز استخوان، اختلال عملکرد کبد

آلوپورینول منجر به افزایش اثرات توکسیک این دارو می شود.

سیکلوفسفامید

قبلا توضیح داده شده است

قبلا توضیح داده شده است

روی سلول B بیشتر اثر دارد.

اتانرسپت

مهار TNF-α

-

در درمان آرتریت روماتوئید کاربرد دارد.

لفلونماید

مهار سنتز ریبونوکلئوتید از طریق مهار آنزیم دی هیدرواوروتیک دهیدروژناز

ریزش مو و اسهال

در درمان آرتریت روماتوئید کاربرد دارد.

تالیدومید

مهار تولید TNF-α

-

در درمان واکنش جذام، زخم آفتی، سندرم تحلیل شدید در ایدز، سرطان و SLE کاربرد دارد.

آنتی تیموسیت آنتی گلوبولین

مهار ایمنی سلولی

بیماری سرم، آنافیلاکسی و لنفوم هیستیوسیتی

در درمان نگهدارنده پس از پیوند مغز استخوان و آنمی آپلاستیک کاربرد دارد.

 

 

آنتی بادی های منوکلونال:

1- موروموناب: اتصال به CD3.

2- داکلی زوماب: اتصال به IL-2. عوارض جانبی این دارو در حد پلاسبو است.

3- اینفلیکسی ماب: اتصال به TNF-α. در کرون و آرتریت روماتوئید کاربرد دارد.

 

نکته:

اینترفرون α ← در لوسمی سلول مویی، CML، ملانوم بدخیم، سارکوم کاپوسی، هپاتیت B و C.

اینترفرون β ← در اسکلروز مولتیپل.

اینترفرون γ ← در بیماری گرانولوماتوز مزمن.

BCG ← در سرطان سطحی مثانه.

تیموزین ← در سندرم دی ژرژ