آزمونها-کلاسها
دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۴۱

نورولوژی: اسکلروز مولتیپل(2)

 

تشخیص قطعی بر اساس معیارها: دو حمله علامتی یا بیشتر+ دو sign مربوط به مناطق غیر مجاور ماده سفید CNS. دو sign می تواند یکی با معاینه و یکی با پاراکلینیک(MRI یا VEP) باشد. هر حمله باید حداقل 24 ساعت طول بکشد و یک ماه بین آنها فاصله باشد.

موارد پیش آگهی خوب: نوریت اپتیک یا علایم حسی در شروع، بهبودی کامل پس از حمله اول، شروع زیر 40 سال بجز کودکان، جنس مونث، فرم RR، کمتر از دو هفته در سال باشد و بعد از 5 سال اختلال جزیی باقی بماند.

موارد پیش آگهی بد: علایم مخچه ای مثل ترمور یا آتاکسی در شروع، علایم هرمی در شروع، صرفا progressive باشد.

درمان: در حین حمله یا عود، اگر اختلال عملکرد نداده است درمان علامتی می کنیم. اگر اختلال عملکرد مثل همی پارزی، تاری دید یا همی پارستزی شدید داده باشد، پالس متیل پردنیزولون IV می دهیم. اگر حمله به کورتون جواب ندهد قدم بعدی پلاسمافرز یا پلاسما exchange است.

داروهای disease modifying: باید به طور زودرس شروع شوند مگر این که معاینه عصبی نرمال و فرکانس حملات کم و میزان ضایعات در MRI هم کم باشد. این داروها شامل اینترفرونهای بتا و گلاتیمیر است. اگر به یکی از این داروها جواب نداد می توان یکی دیگر از این داروها را حتی در همان گروه شروع کرد ولی دو دارو با هم نباید داد. اگر به هیچ یک از داروهای فوق جواب نداد از mitoxantrone استفاده می شود که وسیع الطیف ترین داروی ضد MS است.

درمان علامتی در MS:

برای ضعف بیمار: aminopyridine

برای آتاکسی و ترمور: کلونازپام و پروپرانولول

برای اسپاسم: دانترولن، دیازپام، تیزانیدین

برای درد: ضد تشنج یا ضد افسردگی

برای اختلال مثانه: 1- مثانه شل است و overflow داریم: کاتتر متناوب و بتانکول

                        2- detruser-sphyncter dyssynergism وجود دارد: فنوکسی بنزامین یا ترازوسین

                        3- detruser hyperreflexia وجود دارد: محدودیت مایعات و پروپانتیلین یا اکسی بوتینین

برای اختلال جنسی: sildenafil