آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 27 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۴۲

فارماکولوژی: داروهای گوارشی

 

داروهای مورد استفاده در بیماری اسید-پپتیک:

1- آنتی اسیدها: انواع حاوی آلومینیوم دارای خواص یبوست زایی و انواع حاوی منیزیوم دارای خواص ملین زایی هستند.

2- سوکرالفات: حاوی سه ترکیب سولفات، سوکروز و آلومینیوم. تنها دارویی که کاملا غیر قابل جذب است و لذا هیچ عارضه ای ندارد.

3- مهار کننده های پمپ پروتون: پمپ H+/K+ ATPase را در سمت لومینال مهار می کنند. در درمان طولانی مدت، هیپرگاسترینمی و در موشها تومور کارسینوئید می دهند.

4- آنتاگونیست موسکارینی: گیرنده M1 را مهار می کند.

5- بیسموت: اثر بر هلیکوباکتر پیلوری دارد.

 

داروهای ضد استفراغ:

1- متوکلوپرامید و سیزاپراید: هر دو آنتگونیست دوپامین هستند. هر دو اثر پروکینتیک هم دارند و در گاستروپارزی عملکردی بکار می روند.

2- دگزامتازون.

3- آنتی هیستامین H1.

4- فنوتیازینها.

5- آنتاگونیستهای 5-HT3: اودانستران و دولاستران و گرانی ستران.

6- درونابینول: جزء فعال ماریجوانا را دارد.

 

ملینها:

1- تحریک کننده ها: روغن کرچک، کاسکارا، سنا و فنول فتالئین.

2- حجم افزا: پسیلیوم و هیدروکسید منیزیوم.

3- نرم کننده ها: دی اوکتیل سدیم سولفوسوکسینات(دوکوزات).

4- لیز کننده ها: روغن معدنی و گلیسیرین.