آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1386
برنامه کلاسها و آزمونهای دستیاری ۷

برنامه کلاسها و آزمونهای دستیاری

 

1- پنجشنبه 24 خرداد 1386: برنامه ریزی درسی برای آزمون اسفند 1386

 

2- جمعه 25 خرداد 1386: نورولوژی- تشنج(1)

 

3- شنبه 26 خرداد 1386: پاتولوژی- بیماریهای کلیه و مجاری ادراری