آزمونها-کلاسها
یکشنبه 10 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۲۸

پاتولوژی: دستگاه تناسلی مؤنث

 

1- botryoid carcinoma: نوعی از رابدومیوسارکوم در واژن که به شکل انگور است.

2- لیومیوم پارازیتیک: برخی از انواع لیومیومهای زیر سروزی در رحم خونرسانی از بافت اطراف دارند و از جسم رحم جدا می شوند که به آنها پارازیتیک گویند ولی نشانه بدخیمی نیست.

3- psammoma body: رسوب کلسیم لایه لایه و هم مرکز که در سروسیست آدنوکارسینوم تخمدان(یعنی نوع بدخیم تومورهای سروزی تخمدان) دیده می شود.

4- pseudomyxoma peritoneii: گاهی تومورهای موسینی تخمدان پاره می شوند و ترشحات آن روی پریتوئن کاشته می شود و به این حالت چسبندگی صفاق pseudomyxoma peritoneii گویند. هم در تومورهای موسینی خوشخیم و هم بدخیم می تواند ایجاد شود.

5- Call-Exner Body: در گرانولوزا سل تومور تخمدان گاهی سلولهای تکا(نه گرانولوزا) که مملو از چربی هستند دور هم جمع می شوند و اجسام Call-Exner را تشکیل می دهند.

6- سندرم Meig's: تومور تکوما-فیبروما در تخمدان در 40% موارد با آسیت، هیدروتوراکس و افوزیون پلور یک طرفه همراه است که به آن سندرم Meig's گویند.

7- chalky white necrosis: نوعی نکروز گچ مانند که جزئی از تومور ductal carcinoma در پستان می باشد.

8- نمای bull's eye: نمای چشم گاو در lobular carcinoma در پستان دیده می شود که علت آن قرار گرفتن سلولهای تومورال اطراف آسینی می باشد.

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 13 خرداد ارسال نمایید.

1- در کدام تومور تخمدان اپیتلیوم شبیه مجاری ادراری(ترانزیشنال) وجود دارد؟

2- در کدام تومور تخمدان کانونهایی به نام  nest وجود دارد؟